Vyberte kategorii

Založit účet

Předvolba

K založení účtu – zadejte prosím údaje uvedené ve formuláři. Uvedení těchto údajů je dobrovolné, jestliže je ale neposkytnete, nebude založení účtu možné.

Správcem vašich osobních údajů, včetně těch. které byly shromážděny během využívání našich internetových stránek a aplikace, je společnost (CCC Czech, s.r.o. (Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9), e-mail: gdpr.cz@ccc.eu, +420 233 085 333). Prostřednictvím výše uvedených kontaktů můžete také kontaktovat našeho inspektora ochrany údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vedení vašeho účtu, abyste si mohli užívat výhod, které účet nabízí (například zadávání objednávek bez nutnosti vyplňovat pokaždé formulář, přístup k historii objednávek, spravování vašich souhlasů na internetových stránkách a podobně), a abychom vám umožnili využívat další služby dostupné na našich internetových stránkách.


Zpracovávání vašich osobních údajů z výše uvedených důvodů je nutné k plnění smlouvy, kterou uzavíráte přijetím Pravidel internetových stránek (tato smlouva tvoří právní základ pro takové zpracování).


Kromě jiného také v závislosti na vaší aktivitě na našich internetových stránkách (například jaké výrobky si prohlížíte nebo objednáváte) nebo na souhlasu s používáním souborů cookies.


Vaše osobní údaje budou zpracovávány rovněž z marketingových důvodů, abychom vám mohli nabízet vašim zájmům a potřebám přizpůsobené obecné reklamy, nabídky nebo slevy, týkající se našich výrobků nebo služeb, a také subjektů ze skupiny CCC, které jsou určeny pro všechny naše zákazníky (vaše aktivity analyzujeme zjednodušeným způsobem, a díky tomu se můžeme lépe přizpůsobit konkrétním i obecným skupinám našich zákazníků, například jiné bannery mohou být směrovány na muže, a jiné na ženy, přičemž v takovém případě neomezujeme různým skupinám zákazníků přístup k zajímavým nabídkám, stejně jako neovlivňujeme podstatným způsobem jejich rozhodování).


V takovém případě je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů tzv. legitimní zájem správce údajů a třetí strany (vlastní marketing společnosti CCC S.A. a subjektů ze skupiny CCC). Jestliže vyjádříte souhlas s tím, že budete dostávat obchodní informace prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, budeme vám marketingové informace sdělovat i tímto způsobem. Proti takovému postupu samozřejmě můžete vznést protest..


Vaše osobní údaje budeme také zpracovávat pro účely související s možností uplatnění nároků a obrany proti nárokům (vašich nebo třetích osob). V tomto případě je právním základem pro zpracování takových údajů legitimní zájem správce.


Abychom vám mohli umožnit používat váš účet, budeme vaše data uchovávat po dobu naplňování smlouvy, kterou uzavíráte přijetím Pravidel pro internetové stránky (přičemž budou odstraněny tři roky po vaší poslední aktivitě). V případě marketingových aktivit – až dokud nevznesete námitky, ale ne déle než tři roky, pokud nám ovšem zákon nestanoví povinnost uchovávat tyto údaje po delší dobu nebo je budeme zpracovávat v rámci CCC klubu nebo našich dalších služeb. 


Vaše údaje zpracovávané pro účely související s potenciální nutností vymáhání pohledávek a obranou proti pohledávkám budeme uchovávat do doby promlčení těchto nároků, stanovené právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.


V kterékoliv chvíli máte právo na:

- podání stížnosti k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů;

- předávání svých osobních údajů například jinému správci (pokud není základem pro jejich zpracovávání legitimní zájem správce);

- přístup ke svým osobním údajům, včetně práva vyžádat si jejich kopie;

- požádat o opravu, omezení zpracovávání nebo vymazání svých osobních údajů.


Vaše osobní údaje můžeme poskytnout společnostem skupiny CCC a subjektům, které nám pomáhají spravovat naše internetové stránky a aplikace, včetně vyřizování objednávek, a v případě reklamních akcí – také marketingové kampaně (například nás podporují při zrozesílání informací prostřednictvím e-mailů), zajišťují podporu a provoz našich informačních nástrojů a systémů (například provádějí servis našeho softwaru, přechovávají údaje), poskytují teleinformatické služby, provozují prodejny, ve kterých si můžete vyzvedávat objednané zboží, a také poskytují našim dodavatelům právní a poradenské služby.


Další informace o zpracovávání vašich osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.